top of page

Everything that is important for you to know

Common questions

 • האם ניתן לגדל במצע הידרופוני?
  כן, המערכת מותאמת לעבודה עם מצע הידרופוני או אדמה. יש לסמן את סוג המצע באפליקציה.
 • כיצד אדע שלא הכנסתי יותר מדי מים?
  המערכת דואגת לשמור את הצמח והשורשים שלא יטבלו במים. הבקר דואג שהמשאבה תוציא את המים מהתווך של השורשים על מנת שהשורשים לא ירקבו.
 • האם המערכת יכולה להיות עצמאית ללא חיבור לחשמל?
  כן, ניתן לחבר בטריה נטענת ופנל סולרי.
 • איזה סוג של חיבור לחשמל המערכת עובדת?
  המערכת והמחשב עובדים במתח של 5 וולט. החיבור נעשה עם מחבר מסוג USB Type C.
 • כיצד אדע שהצמח גדל בתנאים אופטימלים?
  המערכת מנטרת 24/7 את תנאי הגידול של הצמח כגון: טמפרטורה, כמות אור, איכות המים וכו'. בכל סטיה המשתמש יקבל התראה בכל דרך שיבחר (מייל, הודעה לטלפון או וואטסאפ)
 • האם ניתן לקבל עזרה על מצב הצמח?
  כן, ניתן להתחבר לשירות התמיכה שאנו מספקים. אנשי מקצוע יוכלו להבחן את מצב הצמח לפי תמונות והיסטוריית הגידול שהמערכת מספקת.
 • האם ניתן לגדל בסביבה מעט חשוכה?
  כן, ניתן להוסיף תאורה המתחברת לבקר המערכת ונשלטת ע"י המשתמש.
 • האם המערכת יכולה לעבוד עם עציצים שהם לא אטומים 100% למים?
  כן, ניתן לקנות שקית פלסטיק שתכיל את המים והדשן. השקית מקלה מאד על פעולת הנקיון והתחזוקה של המערכת.
 • אילו אביזרים ניתן לחבר למערכת?
  בחנות האתר ניתן למצוא מפלים (פנג שוואי) ותחנות רוח במספר צורות וגדלים. אביזרים אלו יפעלו לפי תוכנית שתקבע ע"י המשתמש.
 • האם ניתן לגדל במצע הידרופוני?
  כן, המערכת מותאמת לעבודה עם מצע הידרופוני או אדמה. יש לסמן את סוג המצע באפליקציה.
 • כיצד אדע שלא הכנסתי יותר מדי מים?
  המערכת דואגת לשמור את הצמח והשורשים שלא יטבלו במים. הבקר דואג שהמשאבה תוציא את המים מהתווך של השורשים על מנת שהשורשים לא ירקבו.
 • האם המערכת יכולה להיות עצמאית ללא חיבור לחשמל?
  כן, ניתן לחבר בטריה נטענת ופנל סולרי.
 • איזה סוג של חיבור לחשמל המערכת עובדת?
  המערכת והמחשב עובדים במתח של 5 וולט. החיבור נעשה עם מחבר מסוג USB Type C.
 • כיצד אדע שהצמח גדל בתנאים אופטימלים?
  המערכת מנטרת 24/7 את תנאי הגידול של הצמח כגון: טמפרטורה, כמות אור, איכות המים וכו'. בכל סטיה המשתמש יקבל התראה בכל דרך שיבחר (מייל, הודעה לטלפון או וואטסאפ)
 • האם ניתן לקבל עזרה על מצב הצמח?
  כן, ניתן להתחבר לשירות התמיכה שאנו מספקים. אנשי מקצוע יוכלו להבחן את מצב הצמח לפי תמונות והיסטוריית הגידול שהמערכת מספקת.
 • האם ניתן לגדל בסביבה מעט חשוכה?
  כן, ניתן להוסיף תאורה המתחברת לבקר המערכת ונשלטת ע"י המשתמש.
 • האם המערכת יכולה לעבוד עם עציצים שהם לא אטומים 100% למים?
  כן, ניתן לקנות שקית פלסטיק שתכיל את המים והדשן. השקית מקלה מאד על פעולת הנקיון והתחזוקה של המערכת.
 • אילו אביזרים ניתן לחבר למערכת?
  בחנות האתר ניתן למצוא מפלים (פנג שוואי) ותחנות רוח במספר צורות וגדלים. אביזרים אלו יפעלו לפי תוכנית שתקבע ע"י המשתמש.
bottom of page